HỒNG NHAN BẠC MỆNH, Tùng Cúc TrúC Mai đã mấy ai, Đào phai Liễu rủ vẫn mơ dài, Chim ca phượng múa bên

HỒNG NHAN BẠC MỆNH
Tùng Cúc TrúC Mai đã mấy ai
Đào phai Liễu rủ vẫn mơ dài
Chim ca phượng múa bên hồ nước
Giai điệu cung đàn nỡ nhịp sai
Đẹp người đẹp nết sao bạc phận
Trọng tình trọng nghĩa lại tàn phai
Duyên tình hay..dở do thiên định
Bạc mệnh hồng nhan ngóng đợi hoài
T/G Trần v Huân
12/07/2017
Facebook: https://www.facebook.com/huan.tranvan.319
3 bình luận:
Trần Văn Huân
27-05-2017, 10:08:34
Cam on Pham Gia Viet chia se chuc vui ve hp
Trần Văn Huân
27-05-2017, 19:33:15
Chúc Xung Minh vui tre Hp
Trần Văn Huân
28-05-2017, 13:49:22
Cam on Thi Diep Ng chia se chuc vui ve

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Xem thêm các bài liên quan