Cuộc sống phải cố gắng từ cả hai bên chống bên chèo chứ không phải đợi có gió lên cho thuyền tự chạy

Cuộc sống phải cố gắng từ cả hai.... bên chống bên chèo ... chứ không phải đợi có gió lên cho thuyền tự chạy .... cuộc sống đôi lúc phải cố gắng mỗi ngày càng ngày càng cố gắng thật nhiều để cuộc sống tốt đẹp hơn .... chưa không phải dậm chân tại chỗ mà mặc kệ đời ... nếu bạn không nghĩ cho mình thì bạn cũng nên nghĩ cho gia đình cho tương lai.... vì vậy tôi đã tự nói với lòng phải vượt qua các rào cản để bước đến tương lai sẽ càng ngày càng cố gắng hơn nữa ... bước đến khung trời mà tôi mơ ước ... vì tôi biết chỉ khi tôi tốt thì gia đình tôi những người iu thương tôi sẽ tốt vì tôi sẽ che chở cho họ....
12/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Xem thêm các bài liên quan