Bài viết 04/2016

Lịch sử và học sử - Phần 1

Giá trị và tính hữu ích của lịch sử vừa khó xác định vừa cụ thể. Chẳng hạn, nếu không có những tổn thất và khó khăn của cách tấn công theo kiểu “da báo” mùa Xuân 1968 thì chắc chắn chưa thể có cách “cuốn... Xem chi tiết

27/04/2016 Gửi nhận xét

Võ Quang Yến - Nửa thế kỷ đau đáu hồn quê - Phần 2

Ông đã xuất bản sách khoa học tiếng Việt như Vũ trụ và khoa học (Cơ sở xuất bản Phạm Quang Khai, Sài Gòn, 1968), Nói chuyện khoa học (Sài Gòn, 1968), Giáo dục tính phái (Nhà xuất bản Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1973). Xem chi tiết

25/04/2016 Gửi nhận xét

Võ Quang Yến - Nửa thế kỷ đau đáu hồn quê - Phần 1

Du học từ năm 20 tuổi, nay đã gần bát tuần, ở nơi đất khách quê người, tiến sĩ Võ Quang Yến vẫn luôn hướng về quê cha đất tổ. Sinh ra trong một ngôi làng nổi tiếng của cố đô Huế - làng Nam Phổ - mà những vườn rau cải của làng đã đi... Xem chi tiết

22/04/2016 Gửi nhận xét

Tình thư Huy Cận

Tình yêu làm chàng Huy Cận đa sầu mất ngủ. May mà cô gái cũng đã …có mặt. Mới biết người đẹp Hà thành cũng yêu dữ dội! Xem chi tiết

20/04/2016 Gửi nhận xét