Người theo…chủ nghĩa mê đi

Người nhà đóng vào tường cho ông một thanh inox để ông vịn vào tập đi, nhưng rồi không đi được Xem chi tiết

26/05/2016 Gửi nhận xét

Silicon zoo "Nghệ thuật ẩn trong vi mạch"

Những sản phẩm của Hwlett-Packard, những chiếc máy tính mini của Vax được họ chăm chú soi tìm và phát hiện nhiều bức tranh thú vị Xem chi tiết

24/05/2016 Gửi nhận xét

Chuyện đông chuyện tây - Phần 2

Oản mà đi với Bụt thì mới đẹp đôi về mặt từ ngữ chứ xôi thì đã hơi lạc long. Còn Bụt lại từ xôi chiêm thì chỉ là kết quả của một sự cắt xén tùy tiện mà thôi Xem chi tiết

19/05/2016 Gửi nhận xét

Chuyện đông chuyện tây - Phần 1

Tác giả trước đã nhầm toponymie ( địa danh học) với toponyme mới là tên đất, là địa danh. Nhưng tác giả này đâu có nói rằng nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ, thì cũng giống như tác giả sau nói nó bắt nguồn từ ( …) mà... Xem chi tiết

17/05/2016 Gửi nhận xét

Trichotillomania chứng giật tóc, lông râu - Phần 2

Một số người khác được huấn luyện để thay thế hành vi này bằng những hoạt động khác như nắm bóp những quả banh tròn, xoay các sợi dây hoặc tập thư giãn cơ thường xuyên. Xem chi tiết

12/05/2016 Gửi nhận xét

Trichotillomania chứng giật tóc, lông râu - Phần 1

Khám phá này có thể chỉ là bước đầu nhưng rất là thú vị. Đối với những người bị trich thì sự phát hiện này đồng nghĩa với thông điệp “Việc này không phải lỗi của bạn”. Xem chi tiết

10/05/2016 Gửi nhận xét

Lịch sử và học sử - Phần 3

Cái lõi đầu tiên của chuyện học sinh chán sử là ở chỗ chúng ra cho các em biết loại kiến thức thường xuyên được nhắc lại. “Khổ lắm, nói mãi” là điều không bao giờ được xem nhẹ trong nền giáo dục thời nay. Xem chi tiết

04/05/2016 Gửi nhận xét

Lịch sử và học sử - Phần 2

Sự thắng, thua là lịch sử tất yếu của cuộc đời. Trong đời có ai không bao giờ thua? Ta sợ nói những điều ta nghĩ là khó nói; nhưng thật ra cuộc đời luôn biết cách để dễ nói hơn nhiều. Xem chi tiết

02/05/2016 Gửi nhận xét

Lịch sử và học sử - Phần 1

Giá trị và tính hữu ích của lịch sử vừa khó xác định vừa cụ thể. Chẳng hạn, nếu không có những tổn thất và khó khăn của cách tấn công theo kiểu “da báo” mùa Xuân 1968 thì chắc chắn chưa thể có cách “cuốn... Xem chi tiết

27/04/2016 Gửi nhận xét

Võ Quang Yến - Nửa thế kỷ đau đáu hồn quê - Phần 2

Ông đã xuất bản sách khoa học tiếng Việt như Vũ trụ và khoa học (Cơ sở xuất bản Phạm Quang Khai, Sài Gòn, 1968), Nói chuyện khoa học (Sài Gòn, 1968), Giáo dục tính phái (Nhà xuất bản Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1973). Xem chi tiết

25/04/2016 Gửi nhận xét